Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κατατέθηκε, σήμερα, προς διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες νομοθετικών τροποποιήσεων και πρωτοβουλιών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Απριλίου. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου είναι οι εξής:

Πρώτον, το νομοσχέδιο επιδιώκει την επιτάχυνση διαδικασιών εξέτασης και απονομής διεθνούς προστασίας. Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου ενοποιείται η διαδικασία πλήρους καταγραφής η οποία πλέον μπορεί να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Παρέχεται, η δυνατότητα σύστασης «Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου» από νομικούς, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου για την  διευκόλυνσή τους και για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων για τις προσφυγές αιτούντων άσυλο, κατόπιν απορριπτικής απόφασης σε πρώτο βαθμό. Οι προσφυγές των διαμενόντων στα νησιά θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ενώ βελτιώνεται συνολικά η λειτουργία των ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών.

Δεύτερον, προβλέπεται η δημιουργία των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων και εισάγονται οι νομικές προϋποθέσεις για το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους. Πρόκειται για τα πολυλειτουργικά κλειστά κέντρα που θα δημιουργηθούν στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες ανοιχτές δομές και θα παρέχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης επί μέρους δομών που αφορούν την υποδοχή, την ταυτοποίηση και την κράτηση αιτούντων ασύλου και μεταναστών, όπως και ειδικών χώρων φιλοξενίας για τις ευάλωτες ομάδες.

Τρίτον, ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τα ασυνόδευτα ανήλικα και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της. Βελτιώνεται το πλαίσιο που αφορά στη διαπίστωση της ανηλικότητας, ώστε να παρέχεται προστασία στους πραγματικούς δικαιούχους κατόπιν ελέγχου από ειδικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό.

Τέταρτον, προβλέπεται η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής σε διάφορα στάδια των διαδικασιών, με σκοπό την απλούστευσή τους, τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας, την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και τη μείωση των δαπανών.

Πέμπτον, προχωρά σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε μια σειρά διατάξεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, επικαιροπoιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης μεταξύ των οποίων και αυτές για την έκδοση golden visa.  Προς ενίσχυση της διαφάνειας, υποχρεώνονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής, των Διευθύνσεων  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και οι Αναπληρωτές τους, στην  υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Με αφορμή την σημερινή κατάθεση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε τα εξής: "Βασικός στόχος του σχεδίου νόμου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, της εξέτασης αιτημάτων ασύλου, η ενίσχυση των υπηρεσιών του Υπουργείου, η άρση της γραφειοκρατίας και η διαφάνεια. Στο σχέδιο νόμου εκτός από τις αλλαγές στην νομοθεσία ασύλου, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τον Μεταναστευτικό Κώδικα (golden visa κ.α), καθώς και η εισαγωγή υποχρέωσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τις θέσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου".

Αναζήτηση