Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Ηλεκτρονική Σελίδα επικοινωνίας με Αιτούντες Άσυλο

Ηλεκτρονική Σελίδα επικοινωνίας με Αιτούντες Άσυλο

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου λειτουργεί από σήμερα  ειδική σελίδα στο Facebook @migrationinfogr  με στόχο την πληροφόρηση αιτούντων άσυλο που διαμένουν στην Ελλάδα. Η σελίδα αποτελεί αναβάθμιση προ υπάρχουσας που διαχειριζόταν η Υπηρεσία Ασύλου. 

Η Σελίδα περιέχει πληροφορίες, σε γλώσσες που κατανοούν οι αιτούντες άσυλο, για την πρόληψη του κορωνοϊού και τα πρόσφατα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι ίδιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.migration.gov.gr καθώς και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης σχεδιάζεται αναβάθμιση του ΑΡΡ, ώστε να μπορεί να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με χρήση ατομικών λογαριασμών με τους αιτούντες άσυλο 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου κ Νότης Μηταράκης ανέβασε μήνυμα στην σελίδα (video): « Welcome to the Official Info Page of the Greek Ministry of Migration and Asylum. Through this page and through an app we will soon launch, we aim to convey important information that concerns you as an asylum applicant in our country.  Let me emphasize that our current priority is to fight the coronavirus outbreak. For everyone’s protection, we have suspended most of our services, we have restricted movements to and from the camps and are implementing increased hygiene provisions. Please read the instructions carefully and follow them faithfully. For your own safety, your family’s and everyone around you. Thank you. »

(Μετάφραση: Σας καλωσορίζω την επίσημη ενημερωτική σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Μέσω της σελίδας αυτής και μέσω μιας εφαρμογής που σύντομα θα λειτουργήσει στοχεύουμε να σας μεταφέρουμε σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν ως αιτούντες άσυλο στη χώρα μας. Τονίζω ότι πρώτη προτεραιότητα αυτή την εποχή είναι η αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Για την προστασία όλων μας έχουμε διακόψει την λειτουργία των υπηρεσιών, έχουμε περιορίσει την κυκλοφορία προς και από τα κέντρα φιλοξενίας και εφαρμόζουμε αυξημένες προβλέψεις υγιεινής. Σας παρακαλώ να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες και να τις εφαρμόσετε πιστά. Για την ασφάλεια την δικής σας, της οικογένειας σας και όλων γύρω σας. Σας ευχαριστώ.) 

 

Αναζήτηση