Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Εναλλασσόμενες βάρδιες για τους υπάλληλους της Υπηρεσίας Ασύλου το 2020 με απόφαση Μηταράκη

Εναλλασσόμενες βάρδιες για τους υπάλληλους της Υπηρεσίας Ασύλου το 2020 με απόφαση Μηταράκη

Με απόφαση του  Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκαινιάζεται για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, καθώς και των τμημάτων της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, νέο ωράριο εργασίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών για το τρέχον έτος.

Η απόφαση του κ. Μηταράκη αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου που λιμνάζει, καθώς και στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Τέλος, το νέο σύστημα βαρδιών θα συντελέσει στην καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, που αναμένεται να προστεθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος στην Υπηρεσία.

 

 

⦁ Στη λήψη της εν λόγω Υπουργικής απόφασης συντέλεσαν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές και η ανάγκη για αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη της Υπηρεσίας Ασύλου.

⦁ Η απόφαση είναι απολύτως σύννομη με το ισχύον νομικό πλαίσιο και πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης εργαζομένων.

⦁ Η απόφαση αφορά τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, καθώς και των τμημάτων της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και της Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου.

⦁ Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

⦁ Εγκαινιάζεται νέο ωράριο με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών που ορίζονται ως εξής:

1. 1η βάρδια (πρωινή): ώρα προσέλευσης 6.00, ώρα αποχώρησης 14.00

2. 2η βάρδια (απογευματινή): ώρα προσέλευσης 14.00, ώρα αποχώρησης 22.00

⦁ Ο αριθμός του προσωπικού και οι ειδικότητες ανά βάρδια προσαρμόζονται με μέριμνα του αρμόδιου Προϊσταμένου ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου.

⦁ Η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αφορά, τόσο το τακτικό, όσο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό.

⦁ Από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, δε θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αναζήτηση